1. Club
  2. Wat te doen bij ongeval

Wat te doen bij ongeval

Wat te doen bij een ongeval?

Als je een kwetsuur oploopt tijdens de training en/of wedstrijd moet je tijdig de nodige formulieren invullen en onkostennota's bijhouden. Om problemen te vermijden staat in onderstaande documenten de nodig uitleg over de te ondernemen stappen.

Gelieve enkel de onderstaand document te gebruiken. Je kan het document met de volledige instructies hieronder downloaden en printen. Ook op de verschillende locaties zal de nieuwe ongevalsaangifte verkrijgbaar zijn.

De KBVB heeft de aangiftetermijn verlengd, maar vergeet niet dat KFC Alken ook nog een aantal administratieve zaken moet regelen. Breng dus ten laatste één week na het ongeval uw aangifte binnen. Deze kan afgegeven worden aan de Gerechtelijke Correspondent (GC) Piet Wijgaers.

Download door op onderstaande link te drukken.

Ongevalsaangifte